Choď na obsah Choď na menu
 


 

program-swiss-slovak-orez.jpg

smiley yes smiley yes smiley yes smiley yes smiley yes smiley yes

 

 

PODPORUJE  NÁS  MESTO   SENICA

prostredníctvom finančnej dotácie 

"Fond PRO SENICA" 

 

logo1.jpg

 

heart   heart  heart  heart  heart  heart  heart  heart  heart  heart  heart  heart

logo-ttsk.jpg

 

 

     Niečo o nás ...  

Zriaďovateľom DS Svetluška je PRO REGION n.o. Svetluška poskytuje sociálnu starostlivosť všetkým občanom, odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby formou denného stacionára. Zariadenie vzniklo 15.3.2006 a počas prvého roku svojej existencie si získalo stálu podporu i postavenie nielen v meste Senica, ale aj v samotnom Trnavskom kraji, ako jedno z mála zariadení, ktoré sa venuje mentálne postihnutým občanom v celej škále postihnutia a poskytuje svoje služby práve formou denného stacionára.

Svetluška funguje v priestoroch bývalej materskej školy v Kunove. V rámci série rekonštrukcií v priebehu rokov 2006 - 2015 sa v týchto starých budovách vytvorili vhodné podmienky pre klientov so širokou škálou postihnutí, ako aj  pre klientov s pervazívnymi vývinovými poruchami (autizmus) - so samostatným vchodom a sociálnym zariadením.

V našom zariadení, postavenom na komunitnom princípe, sa poskytuje okrem sociálnej starostlivosti priestor predovšetkým podpornej edukačnej (výchovno-vzdelávacej) a záujmovej činnosti, integračnému programu a poradenstvu klientom, rodičom i zamestnancom. Našim klientom poskytujeme tieto edukačné, terapeutické a voľnočasové aktivity:

  • tvorivé dielne – arteterapia
  • ergo-terapeutické činnosti a aktivizačné programy
  • muzikoterapia – terapia hudbou, hra na hudobné nástroje
  • pohybovo-koncentračné cvičenia
  • nácvik komunikačných zručností, rozhovory individuálne, aj v komunite
  • spoločenské podujatia
  • priestor pre odpočinok, stravovanie, dohľad nad užívaním liekov, hygienický dohľad
  • sociálne poradenstvo klientom, rodinným príslušníkom klientov
  • podmienky pre zamedzenie osamelosti a ageizmu v spoločnosti

     V lete ponúkame pestrý oddychový program, ktorý je prispôsobený tomu, že skladba našich klientov sa zmení. V tomto období naše zariadenie navštevujú aj klienti iných sociálnych zariadení, v ktorých majú letné prázdniny, resp. majú prevádzku z rôznych dôvodov zatvorenú. Preto v lete chodíme na výlety, kúpaliská, na koníky, robíme opekačky, turistické výlety po okolí, organizujeme množstvo súťaží, spoznávame svoje okolie, navštevujeme hrady, ZOO, krásne miesta v našom regióne, v našej krajine.

V roku 2008 sme otvorili pracovné dielne – „Naše dielničky“, v ktorých  vyrábajú reprezentačné a reklamné predmety, konkrétne ide o výrobu rôznych predmetov z hliny, pedigu a prútia, výrobkov z tkanín,  tkaných na drevených krosnách a mnoho ďalších predmetov z rôznych iných materiálov.

Cieľom nášho zariadenia  je pripraviť klientov na relatívne samostatný život, na prácu v chránených dielňach a naučiť ich efektívne tráviť voľný čas, udržiavať sa v pohode a zvládať ťažkosti každodenného života. Snažíme sa o skvalitnenie ich života, pretože práve tá je vyjadrením ich pocitu životného šťastia, je mierou ich sebarealizácie a duševnej harmónie.   

Sme tu pre Vás denne od 8.00 do 16.00 h a môžete nám aj zavolať a informovať sa na telefónnych číslach:

034/657 1055   alebo   0915 757 232.