Choď na obsah Choď na menu
 


Letný program 2018

Letné prázdniny 2018program aktivít

v DS Svetluška, Kunov 67, Senica

Prvý turnus od 2.7.2018 – 6.7. 2018 ( Týždeň hier, smiechu a tanca )

 • Rozlúčka so školským rokom, súťažné hry na ihrisku, futbal, lietajúce taniere, hry vo Svetluške
 • vychádzka do Senice na zmrzlinu, hry vo dvore Svetlušky - súťaž v badgmintone, loptové hry,  aktívny oddych  – tancovanie s hudobnou produkciou
 • maľovanie na tvár - súťaž o najkrajší výtvor, spojené s diskotékou, súťaže, hry
 • hry a súťaže, opekačka vo dvore Svetlušky

Druhý turnus od 9.7.2018 – 13.7.2018 ( Týždeň „šikovných rúk“ )

 • zbieranie materiálu na výrobu rôznych výrobkov v prírode, hry vo Svetlušky, slnenie
 • turistická vychádzka na Kunovskú priehradu, hry vo Svetluške
 • hry vo dvore Svetlušky, výroba výrobkov z prírodných materiálov
 • dokončenie výrobkov z nazbieraných materiálov, vybratie najlepších,  kúpanie, oddych
 • ukončenie súťaže a vyhlásenie víťazov: „Šikovné ručičky“ – záhradná galéria – vernisáž, diskotéka, poobede opekačka vo dvore Svetlušky

Tretí turnus od 16.7.2018 – 20.7. 2018 ( indiánsky týždeň )

 • maľovanie indiánskych motívov na tvár, rozprávanie príbehov s indiánskou tematikou,  hry vo Svetluške
 • „Veľký snem indiánskych kmeňov“ , poobede slnenie, relax vo Svetluške
 • príprava na záver indiánskeho týždňa, výroba totemu vo dvore Svetlušky, hry
 • indiánske hry v lese, po obede oddych relax na dvore, slnenie vo Svetluške a indiánsky táborák (tanec okolo ohňa, bubnovanie), opekanie (podľa počasia)

V termíne

od 23.7.2018 do 5.8.2018

bude DS Svetluška zatvorená

 

Štvrtý turnus od 6.8.2018 – 10.8.2018 (Slovensko - naša rodná zem)

 • rozprávanie o našej krajine, jej polohe v Európe, o pravidlách života v našej spoločnosti, vychádzka do okolia,  relax vo Svetluške, slnenie
 • beseda o Slovensku, prezeranie filmov o Slovensku, fotografií, poobede slnenie vo Svetluške
 • hry a súťaže s tematikou „Naša krajina“, oddych relax na dvore, hry a slnenie vo Svetluške
 • vychádzka po cyklotrase, pozorovanie prírody, slnenie vo Svetluške
 • vyhlásenie súťaže: „Najšikovnejší Slovák“ – odmena, hry vo Svetluške, táborák, opekačka

Piaty turnus od 13.8.2018 – 17.8. 2018 ( Rozprávkový týždeň )

 • nácvik rozprávky  podľa vlastného výberu – rozdelenie rolí, zhotovenie kostýmov; poobede relax, hry vo dvore Svetlušky
 • nácvik rozprávky podľa rozdelených úloh , hry na dvore, slnenie vo  Svetluške
 • „hľadanie strateného pokladu“, oddych vo Svetluške, nácvik rozprávky
 • rozprávkový štvrtok, rezentácia rozprávky, ktorú si klienti počas týždňa nacvičili, opekačka vo dvore Svetlušky pre všetkých

Šiesty turnus od 20.8.2018 – 24.8.2018 ( Skautský týždeň)

 • rozprávanie o skautoch a skautských pravidlách, vychádzka spojená so zbieraním prírodných materiálov,  relax vo Svetluške, slnenie
 • „po stopách lesných zvierat – aj les má svoj život“, poobede relax vo Svetluške
 • skautské hry a súťaže na Kunovskej strelnici, oddych relax na dvore, slnenie vo Svetluške
 • vychádzka po okolí Kunova, pozorovanie prírody, poobede hry vo Svetluške
 • súťaž a vyhlásenie „Najlepší skaut“ – odmena, hry a veselica vo Svetluške pri táboráku

Siedmy turnus od 27.8.2018 – 31.8. 2018 ( Športový týždeň )

 • hry, turistická vychádzka do okolia Kunova, hry v okolí Svetlušky
 • príprava na Olympijské hry v MIKÁDE Skalica, paľovanie
 • nácvik športových disciplín, plnenie „odznaku zdatnosti“, slnenie vo Svetluške
 • športový deň – Olympiáda v MIKÁDE Skalica - rôzne športové súťaže s odmenami pre všetkých, relax, obhajoba Putovného pohára, ktorý sme vyhrali r. 2017 (deň upresníme)
 • vychádzka do Senice, zmrzlina a  opekačka na dvore DS Svetluška – rozlúčkq s prázdninami

Výlet do ZOO Lešná na Morave upresníme a včas vás budeme informovať o termíne, opekačky vo Svetluške budú podľa počasia ( vo veľmi teplé dni neopekáme), opekačky nebudú vždy v piatok, dni vyberáme podľa počasia.

Zmena programu vyhradená.