Choď na obsah Choď na menu
 


Letný program 2019

Letné prázdniny 2019 – program aktivít

v DS Svetluška, Kunov 67, Senica

 

Prvý turnus od 1.7.2019 – 5.7. 2019 ( Športový týždeň )

 • hry, turistická vychádzka do okolia Kunova, hry v okolí Svetlušky
 • nácvik športových disciplín, plnenie „odznaku zdatnosti“, slnenie vo Svetluške
 • športový deň - rôzne športové súťaže s odmenami pre všetkých, relax
 • vychádzka do Senice, zmrzlina a  opekačka na dvore DS Svetluška (podľa počasia)

 

  Druhý turnus od 8.7.2019 – 12.7.2019 ( Týždeň „šikovných rúk“ )

 • zbieranie materiálu na výrobu rôznych výrobkov v prírode, slnenie vo Svetluške
 • turistická vychádzka do okolia, doplnenie prírodného materiálu (zbeer), hry vo Svetluške
 • hry vo dvore Svetlušky, výroba výrobkov z prírodných materiálov
 • dokončenie výrobkov z nazbieraných materiálov, inštalácia výstavy výrobkov z prírodného materiálu, slnenie
 • ukončenie súťaže a vyhlásenie víťazov: „Šikovné ručičky“, diskotéka, poobede opekačka vo dvore Svetlušky (podľa počasia)

 

  Tretí turnus od 15.7.2019 – 19.7.2019 (Slovensko - naša rodná zem)

 • rozprávanie o našej krajine, jej polohe v Európe, o pravidlách života v našej spoločnosti, vychádzka do okolia,  relax vo Svetluške, slnenie
 • beseda o Slovensku, návšteva v Europe Direct na MsÚ v Senici, slnenie
 • hry a súťaže s tematikou „Naša krajina“, oddych relax na dvore, hry a slnenie vo Svetluške
 • vychádzka po cyklotrase do Senice, slnenie vo Svetluške
 • vyhlásenie súťaže: „Najšikovnejší Slovák“ – odmena, hry vo Svetluške, opekačka (podľa pčasia)

 

V termíne od 22.7.2019

 do 5.8.2019 bude DS Svetluška zatvorená

 

Štvrtý turnus od 5.8.2019 – 9.8. 2019 ( Rozprávkový týždeň )

 • nácvik rozprávky  podľa vlastného výberu – rozdelenie rolí, zhotovenie kostýmov; poobede relax, hry vo dvore Svetlušky
 • nácvik rozprávky podľa rozdelených úloh , hry na dvore, slnenie vo  Svetluške
 • „Cesta rozprávkovým lesom“ – hľadanie pokladu, oddych a slnenie vo Svetluške
 • prezentácia rozprávky, ktorú si klienti počas týždňa nacvičili, opekačka vo dvore Svetlušky  (podľa počasia)

 

  Piaty turnus od 12.8.2019 – 16.8. 2019 ( indiánsky týždeň )

 • maľovanie indiánskych motívov na tvár, rozprávanie príbehov s indiánskou tematikou,  hry vo Svetluške
 • „Veľký snem indiánskych kmeňov“, inštalácia indiánskeho totemu, poobede slnenie, relax vo Svetluške
 • stavanie indiánskeho stanu vo dvore Svetlušky, hry vo Svetluške, slnenie
 • celodenný výlet – upresníme cieľ výletu
 • indiánske hry v lese, po obede oddych relax na dvore, slnenie vo Svetluške a indiánsky táborák (tanec okolo ohňa, bubnovanie), opekanie (podľa počasia)

 

  Šiesty turnus od 19.8.2019 – 23.8. 2019 ( Týždeň hier, smiechu a tanca )

 • súťažné hry na ihrisku v Kunove, futbal, lietajúce taniere, hry vo Svetluške, slnenie
 • vychádzka do Senice na zmrzlinu, hry vo dvore Svetlušky - súťaž v badgmintone, loptové hry, skákanie na trampolíne,  aktívny oddych  – tancovanie s hudobnou produkciou
 • maľovanie na tvár - súťaž o najkrajší výtvor, spojené s diskotékou, súťaže, hry
 • hry a súťaže na ihrisku v Kunove, opekačka vo dvore Svetlušky (podľa počasia)

 

  Siedmy turnus od 26.8.2019 – 30.8.2019 ( Skautský týždeň)

 • rozprávanie o skautoch a skautských pravidlách, vychádzka do lesa na strelnicu v Kunove - hry,  relax vo Svetluške, slnenie
 • rozprávanie o zvieratkách, ktoré žijú v našich lesoch, zoznámenie sa so „stopami“, poobede relax vo Svetluške
 • skautské hry a súťaže opäť na Kunovskej strelnici, oddych relax na dvore, slnenie vo Svetluške
 • vychádzka po okolí Kunova, pozorovanie prírody, poobede hry vo Svetluške
 • súťaž a vyhlásenie „Najlepší skaut“ – odmena, hry a veselica vo Svetluške – ukončenie leta

 

 

Zmena programu vyhradená.